Syyskokouskutsu 2021

Aika ja paikka: Ma. 29.11.2021, klo 18:00. Tesoman kirkon alakerrassa.

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri
 4. Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
 5. Kokouksen päätösvaltaisuus
 6. Todetaan kokouksen osallistujat
 7. Kokouksen työjärjestys
 8. Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
 9. Valitaan toimihenkilöt vuodelle 2022
 10. Vahvistetaan hallituksen lukumäärä ja hallituksen kokoonpano
 11. Valitaan lippukunnan muut toimihenkilöt
 12. Hallituksen ehdotus säästösuunnitelman tekemiseksi lippukunnan säästötilin varoille

Hallituksen pohjaehdotus: Hallitukselle annetaan lupa aloittaa nykyisille säästötilin varoille rahastosäästäminen 2000e/vuodessa. Lisäksi tavoitteeksi otetaan jatkossa 1000e säästäminen vuodessa. Säästämisen tarkoitus on Valkeekiven mahdolliset isommat remontit tulevaisuudessa tai uuden leirialueen hankkiminen.

13. Muut esille tulleet asiat
14. Kokouksen päättäminen

14.11.2021 Tampereella,

Harjun Veikkojen hallitus 2021