Laivue

Harjun Veikkojen Laivue

Harjun Veikoilla on aktiivista laivuetoimintaa, jonka toiminnan tukikohtana toimii Näsijärven purjehdusseura. Laivueen käytössä on kaksi purjevenettä, Bettiina (Guy 27) ja Havella (Finn 26).

Toiminta

Kesäkaudella viikkopurjehdukset muodostavat perusrungon purjehdustoiminnalle. Kesän aikana järjestetään yleensä muutama viikonlopun mittainen retki, joilla päästään enemmän kokemaan veneilyä ja näkemään Näsijärveä uudesta näkökulmasta. Talvikaudella laivueen jäsenistö ylläpitää veneiden kuntoa, jotta veneily tapahtuu luotettavalla kalustolla tulevinakin kesinä. Laivuetoiminta on suunnattu kaikenikäisille Harjun Veikoille!

Toiminnasta lisätietoa Harjun Veikkojen tiedoitteista sekä laivuevastaavalta.

Kalusto

Vasemmalla Havella ja oikealla Bettiina. Kuva kaudelta 2019.

Bettiina on jo vuosikymmenet palvellut Harjun Veikkojen laivuetta ja on tyypiltään retki-/kisaveneen yhdistelmä. Makuupaikkoja on 4-5 hengelle.

Havella vihittiin käyttöön kaudeksi 2019 ja on näin uusin tulokas laivueen kokoonpanoon! Havella on tyypiltään retkivene, josta löytyy makuupaikkoja 4-5 hengelle.

Kouluttautuminen

Laivuetoiminnassa on mahdollista kouluttautua nousujohteisesti omasta aktiivisuudesta riippuen. Alla lyhyet esittelyt koulutuksista, ja lisätietoa muista koulutuksista Suomen Partiolaisten sivuilta.

Veneenohjaajakurssi (VOK)

Kurssin tavoitteena on antaa riittävät taidot partioaluksen päällikkönä toimimiseen päiväolosuhteissa harjoitusvesialueilla. Kurssi koostuu teoria viikonlopusta sekä käytännön viikonlopusta. Koulutus on osa Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa.

Förstikurssi

Kurssin tavoitteena on perehdyttää VOK:n käynyt toimimaan HaVen omalla venekalustolla. Kurssin aikana opitaan käsittelemään venekalustoa turvallisesti sekä harjoitellaan toimimista poikkeustilanteissa. Kurssi koostuu muutamasta teoriaillasta sekä aktiivisesta osallistumisesta purjehdustoimintaan yhden purjehduskauden aikana. Koulutus on osa Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa ja on edellytyksenä Saaristokipparikurssille

Osaamista täydentävät koulutukset:

Pelastautumiskurssi

Kurssin tavoitteena on harjoitella toimintaa merionnettomuustilanteessa ja antaa valmiudet henkilökohtaiseen selviytymiseen. Kurssi on suunnattu vaeltajille ja aikuisille partioaluksen päällystöön kuuluville partiojohtajille. Kurssi kestää viikonlopun, jossa käydään asioita läpi teoriassa ja käytännössä.

Yhteistyö

Teemme yhteistyötä Näsijärvellä vesitoimintaa järjestävien lippukuntien  kanssa, joihin kuuluu Harjun Veikot, Niihaman Saukot, Näsijärven Kipinät sekä Tampereen Kotkien laivue. Yhteistyössä järjestetään iltapurjehduksia, kisoja, kokoontumispurjehduksia ja muita tapahtumia sekä edistetään partiopurjehduksen kehittymistä partiopiirin ja kaupungin tasolla.